Kauno „Žalgirio“ prekių ženklų naudojimo taisyklės

VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ yra Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ oficialių prekių ženklų savininkė ir/arba teisėta naudotoja, turinti išimtines teises į Valstybiniame patentų biure įregistruotus ženklus, todėl bet kokie su VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ nesuderinti Kauno „Žalgirio“ prekių ženklų panaudojimai ir/ar komandos žaidėjų, trenerių atvaizdo (įvaizdžio) panaudojimai yra neteisėti ir ginami LR Civilinio kodekso bei LR Prekių ženklų įstatymo.

Informuojame, kad siekdami bendradarbiauti ir savo vykdomoje veikloje teisėtai naudoti Kauno „Žalgirio“ prekių ženklus, įskaitant, bet neapsiribojant veiklomis susijusiomis su:

– Rungtynių transliacijų skelbimu;

– Suvenyrų, atributikos ir kitų prekių gamyba ir prekyba;

– Konkursų rengimu, naudojant Kauno „Žalgirio“ prekių ženklus, bilietus, kvietimus ir/arba abonementus;

Privalote vadovautis žemiau pateikiamomis taisyklėmis ir reikalavimais ir/arba įgyti atitinkamą partnerio, rėmėjo ar licenciato statusą.

VIEŠAS RUNGTYNIŲ TRANSLIACIJŲ SKELBIMAS IR REKLAMAVIMAS NAUDOJANT KAUNO „ŽALGIRIO“ PREKIŲ ŽENKLUS

VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (toliau – Klubas) suteikia teisę viešojo maitinimo įstaigoms įskaitant, bet neapsiribojant kavinėms, barams, restoranams (toliau – Naudotojas) naudoti atitinkamus Kauno „Žalgirio“ prekių ženklus, kurių registracijos Nr. 53955, 44161, 36848, 59171 90165, 90166, 90167, 90168, 90169, 90170, 90171, 90172, išimtinai rungtynių transliacijų skelbimui ir reklamavimui pagal šiose taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarkas:

1. Naudotojams suteikiama teisė talpinti šias taisykles atitinkančius skelbimus ir reklamas su atitinkamais prekių ženklais tik oficialiose Naudotojų socialinių tinklų Facebook, Instagram ir Twitter paskyrose.

2. Klubo suteikiama teisė naudoti prekių ženklus nėra prekių ženklų licencijos suteikimo teisė, todėl prekių ženklais negalima žymėti jokių prekių, paslaugų ir/ar naudoti reklamose, kurios nėra susijusios su rungtynių transliacijų skelbimu.

3. Prekių ženklų Naudotojas šia suteikiama teise neįgauna jokių išskirtinių bendradarbiavimo sąlygų, partnerio ar licenciato statuso. Visos intelektinės nuosavybės teisės į prekių ženklus išlieka Klubo be jokių apribojimų.

4. Naudotojas prieš pradėdamas naudoti Klubo prekių ženklus, privalo susipažinti ir griežtai laikytis Šių taisyklių ir oficialios Kauno „Žalgirio“ ženklo, logotipo ir firminio stiliaus knygos. Naudotojui pradėjus naudoti prekių ženklus, laikoma, kad Naudotojas susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

5. Naudotojas privalo užtikrinti, kad prekių ženklų panaudojimo būdai ir tikslas atitiktų šiose taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarkas. Naudoti prekių ženklus šiose taisyklėse nepaminėtais būdais ir/ar tikslais galima tik gavus raštišką Klubo sutikimą.

6. Klubas nesuteikia teisės naudoti „Žalgirio“ krepšinio komandos esamų ar buvusių žaidėjų ir trenerių atvaizdų ir/ar įvaizdžio, taip pat „Žalgirio“ krepšinio komandos šokėjų ir „Žalgirio“ talismanų fotonuotraukų ar kitų vaizdinių skelbimuose ir reklamose.

7. Teisės suteikimas atitinkamam prekių ženklų naudotojui gali būti panaikintas, jeigu Klubas nustato šių taisyklių pažeidimą ir/ar prekių ženklų panaudojimo neatitikimą firminio stiliaus knygoje numatytoms naudojimo taisyklėms.

8. Klubas turi teisę bet kada koreguoti šias sąlygas ir tvarkas arba visiškai panaikinti teisę neapmokestinamai naudoti prekių ženklus viešo rungtynių transliacijų skelbimo ir reklamavimo tikslais. Klubui pakeitus šias sąlygas ir tvarkas, Naudotojas privalo nedelsiant atlikti reikalaujamus pakeitimus arba visiškai nustoti naudoti prekių ženklus.

9. Klubui nustačius prekių ženklų naudojimo pažeidimus, Naudotojui yra pateikiama oficiali pretenzija, kurioje yra nustatomas pažeidimas ir suteikiamas terminas pašalinti pažeidimą ir/arba panaikinamas leidimas naudoti prekių ženklus. Naudotojui nepašalinus ir/arba nenutraukus prekės ženklų pažeidimo, Klubas turi teisę nedelsiant kreiptis į atitinkamas institucijas dėl prekių ženklų savininko teisių gynimo ir sankcijų pritaikymo.

10. Naudotojas savo lėšomis ir rizika visiškai atsako prieš atitinkamas institucijas ir trečiuosius asmenis, kad jo sukurta reklama su Klubo prekių ženklais nepažeistų kitų asmenų autorinių ir išradėjų teisių, neskleistų žeminančios garbę ir orumą informacijos, taip pat neskleistų klaidinančios informacijos bei atitiktų visas teisės ir moralės normas.

11. Naudotojas yra visiškai atsakingas prieš atitinkamas institucijas, kad būtų laikomasi visų su teisėta transliacija susijusių reikalavimų ir transliacijų metu Naudotojas turėtų visus reikiamus leidimus ir/ar licencijas.

SUVENYRŲ, ATRIBUTIKOS, KITŲ PREKIŲ GAMYBA IR PREKYBA NAUDOJANT KAUNO „ŽALGIRIO“ PREKIŲ ŽENKLUS

Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ yra Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ oficialių prekių ženklų savininkė ir/arba teisėta naudotoja, bet kokie su VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ nesuderinti Kauno „Žalgirio“ prekių ženklų panaudojimai yra draudžiami ir ginami LR įstatymų.

Informuojame, kad siekdami bendradarbiauti ir savo vykdomoje veikloje teisėtai naudoti Kauno ,,Žalgirio“ prekių ženklus, privalote įgyti partnerio arba licenciato statusą, tai galite padaryti susisiekus nurodytais kontaktais:

  1. Suvenyrų ir atributikos gamyba ir/ar tiekimas – UAB „Delegatai“, direktorius Mindaugas Narijauskas, mindaugas@zalgirisshop.lt.
  2. Kitos prekės ir paslaugos (licencijavimo pagrindu) – VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“, pardavimų projektų vadybininkė Mažena Gasiūnė, m.gasiune@zalgiris.lt.

VIEŠAS KONKURSŲ RENGIMAS IR REKLAMAVIMAS NAUDOJANT KAUNO „ŽALGIRIO“ PREKIŲ ŽENKLUS IR BILIETUS, KVIETIMUS, ABONEMENTUS

Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ yra Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ oficialių prekių ženklų savininkė ir/arba teisėta naudotoja, bet kokie su VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ nesuderinti Kauno „Žalgirio“ prekių ženklų panaudojimai yra draudžiami ir ginami LR įstatymų.

Informuojame, kad bet koks viešų žaidimų, konkursų ir kitokių reklamų rengimas ir reklamavimas, naudojant Kauno „Žalgirio“ prekių ženklus, bilietus, kvietimus, sezono abonementus be VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ leidimo yra draudžiamas ir pažeidžia Kauno „Žalgirio“ prekių ženklų teises. Bilietas, kvietimas į rungtynes ir sezono abonementas negali būti naudojamas bet kokiai reklamai (įskaitant konkursus ir loterijas), bet koks perpardavimas ar bandymas perparduoti ar nukopijuoti bilietą, kvietimą, abonementą arba jį naudoti neteisėtai reklamai ar komercinei veiklai panaikina bilietą be teisės grąžinti bet kokią sumą, sumokėtą už bilieto pirkimą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kopijuoti, dauginti, perparduoti bilietą griežtai draudžiama. Fiziniai ar juridiniai asmenys neteisėtai naudojantys bilietus gali būti baudžiami pagal LR administracinių nusižengimų kodeksą arba išimtinais atvejais – pagal baudžiamąjį kodeksą. Nustačius šiuos pažeidimus, visada yra kreipiamasi į policiją.

Siekdami bendradarbiauti ir savo vykdomoje veikloje teisėtai naudoti Kauno „Žalgirio“ prekių ženklus, bilietus, kvietimus, abonementus į Kauno „Žalgirio“ rungtynes rengiant viešus konkursus ir juos reklamuojant, privalote įgyti partnerio statusą. Tai galite padaryti susisiekus su VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ partnerysčių pardavimo vadovu Donatu Norkevičiumi el. paštu d.norkevicius@zalgiris.lt.

 PREKIŲ ŽENKLAI IR JŲ REGISTRACINIAI NUMERIAI:

1. Grafinis logotipas
Registracijos numeris: 53955;
Zalgiris-logo-Zalgirio-logotipas

 

 

 

 

2. Grafinis logotipas
Registracijos numeris: 67747;
Zalgiris figurinis logotipas

3. Spalvų derinys: žalia/balta
Registracijos numeris: 44161

4. Žodinis ženklas
Registracijos numeris: 36848
BC ŽALGIRIS

5. Žodinis ženklas
Registracijos numeris: 59171
ŽALGIRIS

6. Žodinis ženklas
Registracijos numeris: 67746
ŽALGIRINIS

7. Žaidėjų, šokėjų, Žalgirinio atvaizdų panaudojimas.

8. Grafinis logotipas ŽALGIRIS 1944
Registracijos numeris: 90165
Picture1

9. Grafinis logotipas ŽALGIRIS
Registracijos numeris: 90171
Picture2

10. Grafinis logotipas ŽALGIRIS
Registracijos numeris: 90172

Picture3

11. Grafinis logotipas ŽALGIRIS
Registracijos numeris: 90170

Picture4

12. Grafinis logotipas ŽALGIRIS 1944
Registracijos numeris: 90169

Picture5

13. Grafinis logotipas ŽALGIRIS 1944
Registracijos numeris: 90168

Picture6

14. Grafinis logotipas ŽALGIRIS 1944
Registracijos numeris: 90169

Picture7

15. Grafinis logotipas ŽALGIRIS 1944
Registracijos numeris: 90168

Picture8