„Žalgirio“ protesto turinys 0

P R O T E S T A S

2006-05-09

Kaunas

 VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ (BC Žalgiris), vadovaudamasis Lietuvos Krepšinio Lygos (LKL) 2005/2006 čempionato nuostatų XI skirsnio ir Tarptautinės Krepšinio Federacijos (FIBA) patvirtintų Oficialių krepšinio taisyklių C skirsnio nuostatomis, pateikia oficialų protestą dėl 2006 m. gegužės 8 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje žaistų LKL finalo rungtynių tarp Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų.

 VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ (BC Žalgiris) manymu, protestuojamos rungtynės buvo nutrauktos nepasibaigus rungtynių laikui, o tai turėjo lemiamos ir esminės įtakos rungtynių baigčiai.

 Vadovaujantis Tarptautinės Krepšinio Federacijos (FIBA) patvirtintų Oficialių krepšinio taisyklių Ketvirtosios taisyklės 9 straipsnio 9.8. punktu, kėlinys, pratęsimas ar rungtynės baigiasi nuaidėjus rungtynių laikrodžio signalui, skelbiančiam, kad baigėsi žaidimo laikas. 2006 m. gegužės 8 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje žaistos LKL finalo rungtynės tarp Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų buvo nutrauktos (užbaigtos) remiantis Vilniaus „Siemens“ arenos krepšio lentoje įtaisytu šviesos signalu (LED lights), naudojamu ULEB Eurolygos turnyre (ULEB Euroleague) kėlinio pabaigai kartu su garsiniu signalu žymėti. Protestuojamų rungtynių metu, Vilniaus „Siemens“ arenos krepšio lentose įtaisytas šviesos signalas (LED lights) ketvirtojo kėlinuko pabaigą parodė iki rungtynių pabaigos likus 0,4 sekundės, t.y. nesibaigus rungtynių laikui. Ši techninė klaida aiškiai matyti rungtynių vaizdo įraše, kuriame rungtynių laikas buvo retransliuojamas nuo pagrindinės arenos švieslentės. Tokiu būdu rungtynėms nesibaigus Vilniaus „Siemens“ arenos krepšio lentose suveikę jų pabaigą žymintys šviesos signalai suklaidino tiek rungtynių teisėjus, tiek ir Kauno „Žalgirio“ komandos žaidėjus, bei tokiu būdu neabejotinai lemiamai įtakojo rungtynių baigtį: rungtynės buvo baigtos nepasibaigus jų laikui, o šviesos signalo suklaidinti Kauno „Žalgirio“ komandos žaidėjai negalėjo tinkamai užbaigti paskutinės savo atakos.

 VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ (BC Žalgiris) dėl objektyvių priežasčių praleido Lietuvos Krepšinio Lygos (LKL) 2005/2006 čempionato nuostatuose nustatytą terminą protestui dėl krepšinio rungtynių pateikti. Pasibaigus protestuojamoms rungtynėms, nedelsiant priėmus sprendimą rungtynes protestuoti, VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ (BC Žalgiris) atstovams ir komandos kapitonui rungtynių komisaras dėl nežinomų priežasčių neleido pasirašyti rungtynių protokole tam skirtoje vietoje. Tokiu būdu VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ (BC Žalgiris) neturėjo galimybės rungtynių protestuoti Lietuvos Krepšinio Lygos (LKL) 2005/2006 čempionato nuostatuose nustatyta tvarka. Dėl šios objektyvios ir neabejotinai svarbios priežasties terminas protestui pateikti turėtų būti atnaujintas.

 Remiantis aukščiau išvardintais faktais ir argumentais, bei vadovaujantis Lietuvos Krepšinio Lygos (LKL) 2005/2006 čempionato nuostatais ir Tarptautinės Krepšinio Federacijos (FIBA) patvirtintomis Oficialiomis krepšinio taisyklėmis, bei teisingo proceso principais p r a š o m e:

 1.      Atnaujinti Lietuvos Krepšinio Lygos (LKL) 2005/2006 čempionato nuostatuose nustatytą terminą protestui dėl krepšinio rungtynių pateikti.

2.      Anuliuoti 2006 m. gegužės 8 d. Vilniuje „Siemens“ arenoje žaistų LKL finalo rungtynių tarp Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų rezultatą.

3.      Paskirti 2006 m. gegužės 8 d. Vilniuje „Siemens“ arenoje žaistų LKL finalo rungtynių tarp Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų peržaidimą.

 Pridedama: 2006 m. gegužės 8 d. Vilniuje „Siemens“ arenoje žaistų LKL finalo rungtynių tarp Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų rungtynių pabaigos vaizdo įrašas.