Pagal loterijų įstatymą gauta parama

 

Eil. nr.

Loterijų organizatoriaus, kuris suteikė paramą pavadinimas (-ai)2020-2021 metais paramos gautos paramos vertė, Eur
Nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d. (8 proc. nuo išplatintų loterijos bilietų nominalios vertės per praėjusių metų IV ketvirtį)

Nuo balandžio 1 d.

iki balandžio 15 d. (8 proc. nuo išplatintų loterijos bilietų nominalios vertės per praėjusių metų I ketvirtį)

Nuo liepos 1 d. iki liepos 15 d. (8 proc. nuo išplatintų loterijos bilietų nominalios vertės per praėjusių metų II ketvirtį)Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. (8 proc. nuo išplatintų loterijos bilietų nominalios vertės per praėjusių metų III ketvirtį)

Iš viso

(3, 4, 5, 6 stulpelių suma)

1Euloto, UAB23 41525 3011 86028 90279 478