PRIVATUMO POLITIKA

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE PATEIKIAME JUMS SVARBIĄ INFORMACIJĄ APIE TAI, KOKIAIS BŪDAIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME IR KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-15.

VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ įmonės kodas 302811111 (toliau tekste vadinama – Žalgirio krepšinio centras) ir VšĮ Futbolo klubas „Kauno Žalgiris“ įmonės kodas 300054549 (toliau tekste vadinama – FK Kauno Žalgiris),  kartu šios įstaigos Privatumo politikoje vadinamos (Mes) vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą. Todėl ši Privatumo politika (toliau tekste vadinama – Politika) skirta informuoti Jus apie mūsų veiklose, tinklalapyje www.zalgiris.lt (toliau tekste vadinama – Interneto svetainė), „Žalgirio“ arenoje ir/arba kitais informuotais būdais surenkamus, naudojamus ir saugomus Jūsų asmens duomenis.

Šioje Politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Politikos teksto viršuje.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad mes juos rinksime, kaupsime, sisteminsime, naudosime ir tvarkysime šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jūs pateikdami savo asmens duomenis turite įsitikinti, kad pateikiami duomenis būtų tikslūs ir teisingi. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą/nuostolius, Jums ar tretiesiems asmenims atsiradusią dėl Jūsų pateiktų netikslių ir/ar neteisingų duomenų.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo pagrindus, tikslus, surenkamus asmens duomenis bei saugojimo terminus yra pateikiama, šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje.

 1. AR MAN SKIRTA IR REIKALINGA ŠI POLITIKA?

Šioje Politikoje pateikiame Jums svarbią informaciją su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti, ypač prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus Internetinėje svetainėje, nes jie gali būti susiję su tuo kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau tekste vadinama – Asmens duomenys). Asmens duomenys mums gali tapti žinomi ir saugomi elektroniniu ar kitu būdu, kai Jūs, pavyzdžiui, atliekate nors vieną iš žemiau išvardintų aktyvių veiksmų:

 • Apsilankėte mūsų Internetinėje svetainėje ir atlikote aktyvius veiksmus t. y. užpildėte užklausos formą, susisiekėte su paslaugas teikiančiu departamentu ir/arba darbuotoju, užsisakėte naujienlaiškį;
 • Užsisakėte Interneto svetainėje teikiamas paslaugas ir/ar prekes (pvz. bilietus į rungtynes, abonementus);
 • Atlikote aktyvius socialinių tinklų veiksmus t. y. parašėte žinutę, palikote atsiliepimą ir/arba komentarą ir t. t.;
 • Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • Dalyvavote viktorinose, žaidimuose, akcijose;
 • Pateikėte kandidato formą dalyvauti laisvų darbo pozicijų atrankose;
 • Pateikėte atsiliepimą, prašymo/skundo formą;
 • Lankėtės „Žalgirio“ arenos teritorijoje, „Žalgirio“ arenos viduje ir/ar kitose priklausančiose patalpose;
 • Sudarėte sutartį su mumis ir kita.
 1. KAS ATSAKINGAS UŽ MANO DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Kaip nurodyta Asmens duomenų informacinėje lentelėje, pateiktoje šios Politikos apačioje, prie atskirų duomenų tvarkymo tikslų, Jūsų duomenų valdytojas, atsikingais už tvarkomų duomenų surinkimą, naudojimą ir saugojimą atitinkamai yra:

 • VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“
  Įm. kodas 302811111
  Buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

arba

 • VšĮ Futbolo klubas „Kauno Žalgiris“
  Įm. kodas 300054549
  Buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
 1. KODĖL IR KOKIE MANO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI?

Mes savo veiklose atsižvelgdami į asmens duomenų rinkimo tikslus galime rinkti, naudoti ir saugoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kurie gali identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Politikos teksto apačioje pateikiame išsamią – Asmens duomenų informacinę lentelę, kurioje nurodome kokiu tikslu, kokią informaciją, kiek laiko ir kokiu pagrindu saugome Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai peržiūrėti šią lentelę, kurioje pateikta pagrindinė Jūsų Asmens duomenų informacija.

 1. AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Mes renkame Jūsų Asmens duomenis tik tuo tikslu, kad operatyviai ir tinkamai reaguotume į Jūsų kaip kliento/vartotojo užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus aktyvius veiksmus ir tik tam, kad suteiktume Jums geriausią aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Jums nepateikus informacijos ir/arba ją pateikus su klaidomis mes negalėsime suteikti paslaugų, tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja mūsų veikimo. Kad galėtumėme Jums suteikti paslaugas, Jūs duomenis privalote pateikti šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje nurodytais tikslais (2.4., 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2, 3.7.1 ir kita).

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad mes juos rinksime, kaupsime, sisteminsime, naudosime ir tvarkysime tik šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

 1. KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENINIUS DUOMENIS?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo tikslus ir tais tikslais gautų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje.

Nebereikalingi asmens duomenys ir/ar duomenys kuriems yra suėjęs saugojimo terminas yra sunaikinami ir/ar negrįžtamai ištrinami.

Mes įsipareigojame imtis visų galimų techninių ir administracinių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų sunaikinami ir/ar ištrinami tikslingai, sąžiningai ir neprieštarautų teisės aktuose nustatytų terminų reikalavimų.

 1. AR LANKYDAMASIS ORGANIZUOJAMOSE RUNGTYNĖSE GALIU BŪTI NUFOTOGRAFUOTAS/ NUFILMUOTAS? 

Mes vykstančių rungtynių metu galime fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos mes galime naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius sporto renginius. Mes įsipareigojam tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose ir Interneto svetainėje. Mūsų organizuojamų renginių ir/ar kitų susijusių masinių renginių  fotonuotraukų ir video medžiagos rinkimas, tvarkymas ir saugojimas yra pateikiamas šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje.

Jeigu Jūs pageidaujate, kad Jūsų atvaizdas, kurį mes viešiname savo socialinės žiniasklaidos paskyrose ir/ar Interneto svetainėje būtų anonimizuotas, tokiu atveju prašome susisiekti su mumis el. paštu privatumas@zalgiris.lt.

Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

 1. KAIP MANO DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

Mes Jums galime siųsti reklaminius pranešimus, prekių ir/ar paslaugų pasiūlymus, naujienlaiškius ar kitus Jums naudingus pasiūlymus, tik tuo atveju jeigu Jūs esate ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus ir užsisakydami mūsų prekes ir/ar paslaugas, pildydami atitinkamas anketas ir/ar užklausas suteikėte tokią teisę, aiškiai pateikiant savo sutikimą atliekant prašomus aktyvius veiksmus, tokius kaip varnelės pažymėjimas, raštiškas sutikimas, el. pašto pateikimas.

Rinkodaros tikslais Jūsų renkami asmens duomenys ir jų saugojimo trukmė yra nurodoma, šios Politikos teksto apačioje pateiktoje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti užsakytas tiesioginės rinkodaros paslaugas ir nebegauti pasiūlymų bei naujienų pranešimų. Atsisakyti tokių paslaugų Jūs galite bet kokiu metu naujienlaiškio apačioje paspaudę atitinkamą paslaugų atšaukimo nuorodą arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@zalgiris.lt.

 1. AR MANO PATEIKIAMI DUOMENYS YRA SAUGŪS?

Mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome atsakingai ir saugiai, atsižvelgdami į įstaigų direktorių patvirtintas „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“ bei technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenis renkame tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenis tvarkome sąžiningai ir tik pagal pirminę paskirtį;
 • Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
 • Asmens duomenų tvarkymo darbus paskiriame atlikti tik darbuotojus, kuriems yra suteikta tokia teisė;
 • Asmens duomenis tvarkome tik naudojantis protingomis techninėmis ir administracinėmis priemonėmis;
 • Asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims tik esant teisiniam pagrindui;
 • Apie užfiksuotą ar numanomą Asmens duomenų pažeidimą informuojame Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 • Atliekame periodinį darbuotojų žinių gilinimą Asmens duomenų tvarkymo klausimais.
 1. KAM GALITE ATSKLEISTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Mes perduodame Jūsų duomenis gavėjams kaip nurodyta šios Politikos teksto apačioje pateiktoje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje (skiltyje „Duomenų gavėjai“).

Mes Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti siekdami apginti savo teises ir interesus ir/arba suteikti reikalaujamą informaciją teismui, teisėsaugos įstaigoms ir valstybės institucijoms tik tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai. Taip pat galime atskleisti Asmens duomenis kitoms įmonėms/įstaigoms siekdami įvykdyti paslaugų teikimą ir/ar sutarties įsipareigojimus, tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti, kaip pvz. IT sistemų administravimas, buhalterinė apskaita, audito atlikimas.

 1. AR ATSKLEIDŽIATE MANO ASMENS DUOMENIS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ?

Mums tiesioginės rinkodaros ir klientų santykių valdymo (CRM) sistemos paslaugas teikia JAV bendrovė ActiveCampaign, LLC. Šiuo tikslu mes perduodame paslaugų teikėjai kliento vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkimų istoriją, informaciją apie atstovajamą organizaciją, IP adresą, elgseną interneto puslapyje, slapukų informaciją, kliento patirties vertinimo formoje pateiktą informaciją. Jūsų perduodamų duomenų apsauga yra užtikrinama Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis pagal GDPR 46 str. 2 d. c p. Su šiomis sąlygomis galite susipažinti: https://www.activecampaign.com/legal/scc.

 1. AR GALI KITOS ĮMONĖS RINKTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas Interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes nesame atsakingi už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš mūsų Internetinės svetainės į kitas Internetines svetaines, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamos svetainės privatumo politika prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus.

Mes galime vykdyti/viešinti konkursus, viktorinas ir akcijas, kurios organizuojamos ir vykdomos kitų organizacijų, įmonių ir/ar fizinių asmenų, kurių metu gali būti renkami Jūsų Asmens duomenys. Mes nesame atsakingi už tokių trečių šalių naudojamas Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo užtikrinimo priemones, todėl rekomenduojama prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus susipažinti su pateikiama informacija apie konkursą, viktoriną  ar akciją kurioje ketinate dalyvauti ir jiems taikomą privatumo politiką.

 1. KOKIAS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES NAUDOJAME?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ; „Follow“ ir pan. naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

Mes turime ir administruojame paskyras žemiau išvardintose socialinės žiniasklaidos priemonėse. Rekomenduojame Jums perskaityti šių trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais, kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo:

„Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php
„Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720
„YouTube“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
„Twitter“, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://twitter.com/en/privacy
„LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 1. KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

Jeigu šios Politikos tikslais tvarkome Jūsų Asmens duomenis arba Jūs turite pagrindo manyti, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, tokiu atveju Jūs turite šias teises:

Teisę žinoti – žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisę ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti savo neišsamius duomenis;
Teisę sunaikinti ir būti pamirštam – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
Teisę apriboti – reikalauti, kad mes apribotume Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisę perkelti – teisę į duomenų perkėlimą;
Teisę nesutikti – kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Siekdami įgyvendinti Jums priklausančias teises privalote raštu kreiptis į mus  (žemiau pateiktais kontaktais) ir nurodyti reikalaujamas įgyvendinti teises, į kurias mes įsipareigojame atsakyti šioje Politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

 1. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavus Jūs privalote susisiekti su mumis raštu šiais nurodytais būdais:

Mūsų asmens duomenų pareigūno paštu: privatumas@zalgiris.lt;

Paštu: adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

Mes įsipareigojame į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių.

Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus pakeisti mes negalėsime su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.

Mums nesuteikus Jūsų prašomos informacijos ar turint pagrįstą pretenziją dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant motyvuotą pretenziją nurodytais kontaktais: L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el. paštu: ada@ada.lt.

PAGRINDINĖ ASMENS DUOMENŲ INFORMACINĖ LENTELĖ

Šioje lentelejė, kuri yra suskirstyta į patogias atskiras kategorijas, pateikiame išsamią informaciją apie tai kaip mes renkame, tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. SIEKIAME UŽTIKRINTI SAVO, SAVO SVEČIŲ, SAVO TURTO IR JŪSŲ SAUGUMĄ
Eil. nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
1.1. Patekote į „Žalgirio” areną, pagal išankstinį lankytojų sąrašą Žalgirio krepšinio centras Lankytojų prieigų administravimas Vardas, pavardė, organizacija kurią asmuo atstovauja, renginys, renginio data, parašas 30 k. dienų nuo lankymosi datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

UAB „Ekskomisarų biuras“

UAB „Kauno arena“

1.2. Patekote į „Žalgirio“ areną per apsaugos kontrolės postą Žalgirio krepšinio centras Lankytojų/svečių/darbuotojų/partnerių/ ir kitų asmenų prieigų administravimas Vardas, pavardė, parašas, data Iki 60 k. dienų nuo lankymosi datos Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.) užtikrinti Jūsų ir mūsų saugumą

UAB „Ekskomisarų biuras“

UAB „Kauno arena“

1.3. Lankėtės filmuojamų  patalpų, esančių Naglio g. 4A.,  vietose Žalgirio krepšinio centras Teritorijos, patalpų, asmenų saugumo užtikrinimas Atvaizdas, lankymosi/buvimo vieta, elgesys, asmeninis turtas, laikas, ir data Iki 60 k. dienų. Išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos). Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.) užtikrinti Jūsų ir mūsų saugumą UAB „Kauno arena“
 1. ORGANIZUOJAME RENGINIUS IR VEIKLAS, KURIUOSE DALYVAUJATE
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
2.1. Dalyvavote žaidimuose, akcijose, viktorinose (socialinėse erdvėse ir/arba mūsų renginių vietose)

Žalgirio krepšinio centras (kai dalyvaujate šios įstaigos organizuojamose veiklose)

arba

FK Kauno Žalgiris (kai dalyvaujate šios įstaigos organizuojamose veiklose)

 

Pramoginių užsiėmimų organizavimo ir administravimo Vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą renginiuose, informacija apie įvertinimą, nuotraukos ar video įrašai – jei jie yra skirti konkursui kaip viena iš dalyvavimo sąlygų 1 metai po laimėtojo paskelbimo datos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Renginių ir veiklų organizavimo paslaugų teikėjai

UAB „Žalgiris Ventures“

2.2. Atlikote aktyvius veiksmus mūsų socialinių tinklų paskyrose  (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin)

Žalgirio krepšinio centras (kai aktyvius veiksmus atliekate šios įstaigos socialinių tinklų paskyrose)

FK Kauno Žalgiris (kai aktyvius veiksmus atliekate šios įstaigos socialinių tinklų paskyrose)

 

 

Asmeninių socialinių paskyrų administravimas Vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą renginiuose, informacija apie įvertinimą, ir visa kita galima informacija pateikta Duomenų subjekto

Socialinio tinklo teikėjas nustato duomenų saugojimo termimus. Rekomenduojame patikrinti atitinkamo socialinio tinklo privatumo politiką.

Mes atitinkamai savo socialinių tinklų nebeaktualius įrašus peržiūrime ir/arba šaliname periodiškai kas 6-12 mėnėsių.

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Facebook Inc.,

Google Inc.,

Twitter Inc.,

Linkedin Inc.

UAB „Žalgiris Ventures“

2.3. Renginio metu buvote fotografuojamas ir/ar filmuojamas ir medžiaga buvo paviešinta

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai dalyvaujate šios įstaigos renginyje)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai dalyvaujate šios įstaigos renginyje)

Visuomenės informavimas Atvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje, renginys, renginio data 5 metai nuo paviešinimo datos

Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.) užfiksuoti ir reprezentaciniais tikslais panaudoti atvaizdus iš arenoje vykstančių renginių.

Sutikimas (tais atvejais, kai pozuojate nuotraukoms) (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Fotografavimo paslaugų teikėjai

Facebook Inc.,

Google Inc.,

Twitter Inc., Linkedin Inc.

 

UAB „Baltnetos komunikacijos“

UAB „Interneto vizija“

UAB „NFQ Technologies“

UAB „Žalgiris Ventures“

2.4. Kai esate ambasadorius savo mokykloje pagal projektą „Žalgiris – tavo mokykloje“ Žalgirio krepšinio centras

Kad galėtume palaikyti ryšį su Jumis kaip „Žalgirio“ ambasadoriumi ir pateikti informaciją apie projektą.

 

Kad mokyklos bendruomenės nariai galėtų su Jumis susisiekti  dėl dalyvavimo šiame projekte

Vardas ir Jūsų pateikta informacija apie tai, kaip su Jumis susisiekti (elektroninio pašto adresas arba „Facebook“ paskyra)

 

Jei esate nepilnametis ir norėsime būti tikri, kad Jūsų tėvai Jums leido būti „Žalgirio“

ambasadoriumi: vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys

 

Jei esate pilnametis ir pats sutinkate bei pateikiate: pavardė ir nuotrauka

1 metai Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

UAB „Baltnetos komunikacijos“

UAB „Interneto vizija“

UAB „NFQ Technologies“

UAB „Žalgiris Ventures“

2.5. Kai dalyvaujate mūsų organizuojamuose draugiškuose turnyruose (pvz. 3X3, Eurolygos U-18 ir pan.)

Žalgirio krepšinio centras

 

Kad  galėtume registruoti Jus dalyvavimui turnyre

 

Kad galėtume užtikrinti Jūsų dalyvavimą turnyre: suteikti medicinos pagalbą, apgyvendinimą ir kt.

 

 

Vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujama komanda, tel.numeris, el. paštas, sportinių marškinėlių dydis.

 

30 k.d. nuo turnyro pabaigos Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)

UAB „Kauno arena“

 

Turnyro organizavimo paslaugų teikėjai

UAB „Žalgiris Ventures“

2.6. Kai dalyvaujate „One Team“ projekte Žalgirio krepšinio centras

Kad galėtume Jus įtraukti į projekto dalyvių sąrašą ir vykdytume projekto administravimą.

 

Visuomenės informavimas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, tel. numeris,

atvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje

3 metai nuo projekto pabaigos

Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

UAB „Kauno arena“

 

Švietimo mainų paramos fondas

 

Euroleague Basketball

 

UAB „Žalgiris Ventures“

2.7. Kai užsakote gimtadienio sveikinimą Žalgirio krepšinio centras Kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą

Privaloma: Vardas

Neprivaloma:

Pavardė, amžius, nuotrauka, asmenis sveikinimas

 

 

 

30 k.d. nuo paslaugos suteikimo dienos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

UAB „Kauno arena“

 

Typerform SL

 

UAB „Žalgiris Ventures“

 1. PARDUODAME JUMS PREKES AR PASLAUGAS
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
3.1. Pirkote mūsų teikiamas prekes ir/ar paslaugas

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai perkate prekes ir paslaugas iš šios įstaigos)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai perkate prekes ir paslaugas iš šios įstaigos)

Prekių/paslaugų pardavimas ir administravimas Vardas ir pavardė, el. paštas, tel. numeris, sąskaitos numeris, mokėta suma, prekė/paslauga, pirkimų istorija, sveikatos duomenys (jeigu perkami bilietai į neįgaliųjų vietos ir/arba prašomas darbuotojų asistavimas) 3 metai nuo paskutinio pirkimo datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

Koobin S.S.L.

UAB „ChatMarketing“, „ManyChat“ Inc. (tais atvejais, kai dėl prekių ar paslaugų susisiekėte per „Žalgirio krepšinio centro“ Facebook paskyrą“

UAB „Žalgiris Ventures“

3.2. Pirkote mūsų specialią paslaugą „Pasodink savo atvaizdą“ Žalgirio krepšinio centras Prekių/paslaugų pardavimas ir administravimas Vardas ir pavardė, el. paštas, tel. numeris, fotonuotrauka, sąskaitos numeris, mokėta suma, prekė/paslauga, pirkimų istorija

Pirkimo duomenis saugome 3 metai nuo paskutinio pirkimo datos

Fotonuotrauką (duomenų bazėje ir atspausdintą atvaizdą) nuo vienkartinio pirkimo/pakartotinio pirkimo dienos arba įsigijus daugkartinį paketą saugome ne ilgiau nei iki 2020–2021 metų sezono pabaigos

 

Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

Koobin S.S.L.

UAB „Kauno arena“

Typeform SL

UAB „Novakopa“

UAB „Žalgiris Ventures“

3.3. Užsiprenumeravote mokamą informacijos turinį „Žalgiris Insider“ platformoje Žalgirio krepšinio centras Prenumeratos pardavimas ir administravimas Vardas ir pavardė, el. paštas, sąskaitos numeris, mokėta suma, pirkimų istorija 3 metai nuo paskutinio pirkimo datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

UAB „Kauno arena“

UAB „Insidergain“

Stripe, Inc.

UAB „Žalgiris Ventures“

 

 1. TEIKIAME JUMS INFORMACIJĄ APIE SAVO PASLAUGAS AR SIŪLOME JUMS PASLAUGAS
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
4.1. Raštu/telefonu pateikėte užklausą, prašymą ar skundą

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai kreipėtės į šią įstaigą)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai kreipėtės į šią įstaigą)

Išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus Vardas ir pavardė, elektroninis paštas, tel. numeris, adresas, užklausa, prašymas ar skundas, informacija susijusi su pateikta užklausa, prašymu ar skundu 1 metai nuo pateikimo datos

 

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

UAB „Kauno arena“

UAB „Žalgiris Ventures“

4.2. Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar naujienlaiškius

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai sutikote pirkdami šios įstaigos prekes ar paslaugas)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai sutikote pirkdami šios įstaigos prekes ar paslaugas)

 

Pateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus Vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos ir kiti statistiniai duomenys 3 metai nuo sutikimo datos

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

LR Elektroninių  ryšių įst. 69 str. 1 d.

UAB „MailerLite“

ActiveCampaign, LLC.

UAB „Žalgiris Ventures“

 1. KANDIDATUOJATE Į DARBO VIETĄ
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
5.1. Pateikėte kandidato formą (CV) dėl skelbiamos darbo vietos pozicijos

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai aplikuojate į šios įstaigos  darbo vietą)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai aplikuojate į šios įstaigos darbo vietą)

Įsidarbinimo/ įdarbinimo Vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu 6 mėnesiai po atrankos pabaigos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.) UAB „Kauno arena“
5.2. Pateikėte gyvenimo aprašymo formą (CV) kai nėra skelbiamas viešas darbo skelbimas

Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai aplikuojate į šios įstaigos  darbo vietą)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai aplikuojate į šios įstaigos darbo vietą)

Gautos informacijos sutvarkymo Vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu 30 k. dienų nuo gyvenimo aprašymo (CV) gavimo dienos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)  UAB „Kauno arena“
5.3. Registravotės į „Žalgirio“ inovacijų studiją kaip IT ir/ar technologijų kūrėjas Žalgirio krepšinio centras „Žalgirio“ inovacijų projekto vystymas Vardas ir pavardė, profesija, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas (CV) su visa joje esančia Jūsų pateikta informacija 1 metai nuo registracijos pateikimo dienos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

UAB „Kauno arena“

Typerform SL

 1. LANKOTĖS INTERNETINIAME „ŽALGIRIO“ PUSLAPYJE AR NAUDOJATĖS MOBILIA APLIKACIJA
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
6.1. Apsilankėte „Žalgirio“ internetiniame puslapyje ar mobilioje aplikacijoje Žalgirio krepšinio centras Internetinio puslapio administravimas Įrenginio informacija (ID), IP adresas, prisijungimo laikas, vietovės duomenys (jei sutinkate), sutikimo su slapukais informacija Priklausomai nuo pasiriktų ar nepasirinktų slapukų (daugiau informacijos pateikiama slapukų politikoje)

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Sutartis (tais atvejais, kai naudojatės mobilia aplikacija pagal jos taisykles) (GDPR GDPR 6 str. 1 d. b.)

UAB „Baltnetos komunikacijos“

UAB „Interneto vizija“

UAB „NFQ Technologies“

Mobilios aplikacijos administravimo paslaugų teikėjas

UAB „Žalgiris Ventures“

6.2. Kai užsiregistruojate „Susirask draugą“ įskiepyje „Žalgirio“ mobilioje aplikacijoje Žalgirio krepšinio centras Kad galėtumėte susisiekti su kitais programėlės vartotojais Nuotrauka, vardas, el. pašto adresas, gimimo data, lytis, miestas, trumpas aprašymas, „Facebook“ paskyros duomenys

Jums ištrynus aplikaciją duomenys saugomi -30 k.d. nuo ištrynimo dienos.

Jums ištrynus savo paskyrą įskiepyje duomenys ištrinami per 24 val. nuo ištrynimo inicijavimo veiksmų.

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)

Mobilios aplikacijos administravimo paslaugų teikėjas

UAB „Žalgiris Ventures“

 1. KAI ATSTOVAUJATE MŪSŲ PARTNERIŲ ORGANIZACIJAI
Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
7.1. Esate „Žalgirio“ paslaugų/prekių tiekėjas, verslo partneris, kontaktinis atstovaujamos įmonės asmuo

 Žalgirio krepšinio centras (tais atvejais, kai sudarėte sutartį su šia įstaiga)

FK Kauno Žalgiris (tais atvejais, kai sudarėte sutartį su šia įstaiga)

Verslo santykių administravimas Informacija kuri pateikiama sudarant sutartį, įskaitant kontaktinę informaciją vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, vizitinė kortelė, kontrahentų duomenys. Taip pat informacija apie rinkodaros pasirinkimus ir naujienlaiškius 10 metų nuo paskutinio pirkimo/paslaugos užsakymo datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

 

Politikos pabaiga.