CANDITATES’ PRIVACY POLICY

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18.

Mes vertiname ir saugome Jūsų asmens duomenis (toliau – Duomenis).  Mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (angl. General Data Protection Regulation, toliau – „GDPR“) bei kitais įstatymais, saugančiais Jūsų Duomenis.

 1. AR MAN SKIRTA IR SVARBI ŠI POLITIKA?

Šioje Kandidatų į darbo vietas privatumo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiame Jums svarbią informaciją, su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti. Ši Politika nustato, kaip mes renkame, naudojame ir saugome kandidatų į darbo vietas Duomenis.

 1. KAS ATSAKINGAS UŽ MANO DUOMENŲ TVAKYMĄ?

Priklausomai nuo to, į kurios įstaigos darbo vietą kandidatuojate, Jūsų duomenų valdytojas atitinkamai yra:

Pavadinimas: VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“
Įmonės kodas: 302811111
Buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

arba

Pavadinimas: VšĮ Futbolo klubas „Kauno Žalgiris“
Įmonės kodas: 300054549
Buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

Toliau tekste šie duomenų valdytojai vadinami – „Organizacija“, „mes“.

 1. KODĖL RENKATE MANO DUOMENIS?

Kai kandidatuojate į darbo vietą mūsų Organizacijoje, mes renkame, naudojame ir saugome tik tuos Duomenis, kurie yra būtini siekiant vykdyti atranką į Organizacijoje esančias darbo vietas. Be to, papildomai galite pateikti informaciją, kuri nėra būtina, bet kurią mums pateikiate savanoriškai.

 1. KOKIUS DUOMENIS RENKATE APIE MANE?

Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją, kuri yra būtina 3 skyriuje nurodytam tikslui pasiekti bei informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate:

vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu.

 1. KODĖL JUMS TEISĖTAI LEIDŽIAMA RINKTI MANO DUOMENIS?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • mes ketiname sudaryti su Jumis darbo sutartį (GDPR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) – kai Jūs pretenduojate į darbo vietą ir mes įvertiname jūsų tinkamumą eiti pareigas;
 • Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų Duomenis (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) – savanoriškai atsiųsdami mums informaciją;
 • turime teisėtą interesą susisiekti su Jumis ir pasiūlyti darbo galimybę (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) – kai paskelbiate savo kontaktinę informaciją „LinkedIn“ platformoje;
 • mes esame teisiškai įpareigoti tvarkyti Jūsų Duomenis (vardas ir pavardė bei nuoroda į Jūsų „Linkedin“ profilį) (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) – kai nenorite, kad susisiektume su Jumis dėl darbo galimybių;
 1. AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Jūs privalote pateikti savo Duomenis tais atvejais, kai jie yra mums būtini tam, kad galėtume vykdyti atranką į organizacijoje esančias darbo vietas (žr. šios Politikos 3 skyrių). Pagal įstatymų reikalavimus Jūs teisiškai neprivalote pateikti savo Duomenų, tačiau tuo atveju, jei nepateiksite mums būtinų Duomenų, mes negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros į darbo vietą ir sudaryti darbo sutarties.

 1. IŠ KUR JŪS RENKATE MANO DUOMENIS?

Paprastai Duomenis mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, tačiau dalį informacijos mes gauname iš šių šaltinių:

 • UAB „Įdarbinimo tarpininkavimo centras“ (LT)
 • UAB „NO-CV“ (LT)
 • UAB „Diginet LTU“ (LT),
 • UAB „CV-Online LT“ (LT),
 • UAB „All Media Digital“ (LT),
 • CV Keskus OU filialas (CV Market) (LT)
 • Kiti darbo paieškos portalai,
 • Įdarbinimo agentūros,
 • Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės biudžetinė įstaiga (LT),
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (IE),
 • LinkedIn Corporation (JAV),
 • Facebook Inc. (JAV).
 1. KAM ATSKLEIDŽIATE MANO DUOMENIS?

Daugeliu atvejų Duomenys yra tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau kai dirbame kartu su kai kuriais savo verslo partneriais, Duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už tų teritorijų ribų. Kai tai leidžia įstatymai ir to reikia dėl 3 skyriuje nurodyto tikslo, mes atskleidžiame informaciją apie Jus:

 1. KIEK LAIKO SAUGOTE MANO DUOMENIS?

Kai kandidatuojate į Organizacijoje esančią darbo vietą pagal mūsų viešą darbo skelbimą, Jūsų Duomenys saugomi atrankos vykdymo laikotarpiu ir 30 (trisdešimt) dienų po jos, išskyrus atvejus, kai Jūs duodate sutikimą, kad mes tvarkytume Jūsų Duomenis 1 (vienus) metus po atrankos pabaigos.

Kai kandidatuojate ne pagal viešą darbo skelbimą, Jūsų Duomenys saugomi 1 (vienus) metus nuo Jūsų Duomenų pateikimo mums.

 1. KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO?

GDPR ir kiti įstatymai suteikia Jums tam tikras teises, šių teisių įgyvendinimo procedūras ir išimtis. Kai tai leidžia įstatymai, Jūs galite:

 • pateikti prašymą, kad mes patvirtintume, ar tvarkome Jūsų Duomenis. Jeigu Jūsų Duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teisę susipažinti su Duomenimis ir kita informacija (GDPR 15 straipsnis);
 • pateikite prašymą ištaisyti netikslią ar neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami (GDPR 16 straipsnis);
 • pateikite prašymą ištrinti mūsų turimus Duomenis apie Jus, jei juos naudojame neteisėtai (GDPR 17 straipsnis);
 • pateikti prašymą apriboti Jūsų Duomenų tvarkymą – jei ginčijate Duomenų tikslumą arba, kai Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, arba jei Jums reikia duomenų pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (GDPR 18 str.);
 • prieštarauti Jūsų informacijos rinkimui, naudojimui ir saugojimui – kai mes tvarkome Duomenis remdamiesi mūsų ir (arba) trečiųjų šalių teisėtais interesais (GDPR 21 str.);
 • pateikti prašymą gauti su Jumis susijusius Duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (GDPR 20 str.);
 • atšaukti bet kokius mums duotus sutikimus dėl Jūsų Duomenų, kuriuos mes naudojame – kai Duomenis naudojame pagal Jūsų sutikimą (GDPR 7 straipsnio 3 dalis);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai ar kreiptis į teismą (GDPR 77 straipsnis).
 1. KAIP SUSISIEKTI SU JŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAIS?

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, arba jei norite pasinaudoti bet savo teisėmis pagal GDPR, mes turime duomenų apsaugos pareigūnus, kurie gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga jų pagalba, susisiekite su jais el. paštu: dap@zalgiris.lt.